Részvételi feltételek


Jogi információk / Részvételi és felhasználási feltételek / Adatvédelem a www.tougher-than-life.com weboldal speciális funkcióihozA. Részvétel “Videófeltöltés”

I. Általános

Az „“Indestructible Challenge”” elnevezésű versenyen csak akkor vehet részt, ha betartja és elfogadja az alábbi részvételi feltételeket.

A versenyt a VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA (a továbbiakban: VARTA Consumer) szervezi a következő országokban: Európai Unió, Egyesült Királyság, Norvégia, Törökország, Oroszország, Magyarország.

A videók a www.tougher-than-life.com weboldalra történő feltöltésének határideje: 2021.03.31.

A VARTA Consumer fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés és indoklás nélkül lemondja vagy lezárja a versenyt. A VARTA Consumer abban az esetben is élhet ezzel a lehetőséggel, ha a verseny megfelelő lefolytatása technikai okokból (pl. a számítógépes rendszert érintő vírusok, hardver és/vagy szoftver manipuláció vagy hibák) vagy jogi okokból nem megoldható. Ha az ilyen típusú lezárást egy résztvevő magatartása okozza, a VARTA Consumer fenntartja a jogot, hogy kártérítést követeljen az adott személytől.

A VARTA Consumer fenntartja a jogot arra, hogy a versenyt más országokra is kiterjessze, amely kibővíti a résztvevők potenciális mezőnyét. A kibővített verseny ugyanakkor nem jár további díjakkal.

II. A részvétel feltételei

A versenyen saját nevében részt vehet bármilyen, teljes jogképességű, 18 éves vagy annál idősebb természetes személy, amennyiben bejelentett lakhellyel rendelkezik az Európai Unió területén, az Egyesült Királyságban, Norvégiában, Törökországban, Oroszországban, vagy Magyarországon.

Kiskorúak, valamint a VARTA Consumer és társult vállalkozásainak alkalmazottai és hozzátartozóik a részvételből kizárásra kerülnek. Résztvevőnként csak egy nevezés megengedett. Versenyklubok vagy ügynökségek nem vehetnek részt a versenyen.

A részvételhez a résztvevőknek meg kell adniuk vezetéknevüket, keresztnevüket, lakcímüket és érvényes e-mail címüket.

A közvetlenül feltöltött videók nem haladhatják meg az 1 gigabyte-ot (GB). Csak a következő fájlformátumok tölthetők fel: MP4, MOV. A VARTA Consumer fenntartja a jogot arra, hogy pályázatokat zárjon ki a versenyből, ha azok nem felelnek meg a fenti követelményeknek.

Ha a videó készítéséhez használt VARTA Indestructible PRO zseblámpa jelentős sérüléseket szenved a résztvevő tesztötlete végrehajtásakor vagy annak lefilmezésekor, akkor a résztvevő ingyenesen elküldheti azt a VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA-nak az Alfred-Krupp-Straße 9, 73479 Ellwangen címre, és a VARTA kicseréli egy azonos típusú Indestructible PRO zseblámpára.

Mindez a következő modelleket foglalja magába:

 • Indestructible F30 PRO – Modelszám: 18714
 • Indestructible F20 PRO – Modelszám: 18711
 • Indestructible F10 PRO – Modelszám: 18710

A csere feltétele, hogy a résztvevő 2021. 03. 31-ig feltöltse saját videóját a www.tougher-than-life.com webhelyre. Résztvevőnként csak egy sérült VARTA Indestructible PRO zseblámpa küldhető be.

A VARTA Consumer fenntartja a jogot arra, hogy résztvevőket tiltson ki a versenyből, és törölje feltöltött videóikat abban az esetben, ha megsértik ezeket a feltételeket, hamis személyes adatokat adnak meg, vagy technikai manipulációkkal próbálják befolyásolni a versenyt. Kitiltás esetén a díjak visszamenőleges hatállyal visszavonhatók és visszaigényelhetők.

A részvétel csak az I. szakaszban meghatározott időtartamon belül lehetséges. Vitás esetben a VARTA Consumer döntése számít véglegesnek.

III. Díjak

A résztvevők az alábbi díjakat nyerhetik:

 1. díj: € 1000
 2. díj: € 500
 3. díj: € 250

Az összes, a határidőn belül benyújtott videó tartalmát a VARTA Consumer ellenőrzi, mielőtt a VARTA Consumer marketing alkalmazottaiból álló zsűri kizárólagos döntése alapján kiválasztásra kerül a három döntős.

A VARTA Consumer fenntartja a jogot a nem megfelelő tartalmú videók szerkesztésére, illetve - különösen illegális vagy nem helyénvaló tartalom esetén - törlésére és a versenyből való kizárására.

A belső értékelést követően (négy héten belül) a három kiválasztott videó feltöltésre kerül a VARTA Consumer vagy társult vállalkozásai Facebook csatornáira. A közzététel időpontjától kezdve minden Facebook-felhasználó „kedvelheti” a videókat (vagy hangulatjelekkel értékelheti őket). A győztes az a videó, amely a közzétételtől számított 14 napon belül a legtöbb kedvelést (vagy egyéb, hasonló jelentéstartamú hangulatjelet) kapja. A kapott szavazatok száma alapján 1. helyezett, 2. helyezett és 3. helyezett kerül kihirdetésre.

A nyertesek neve a szavazás befejezésétől számított két héten belül közzétételre kerül a www.tougher-than-life.com oldalon, a VARTA Consumer Facebook oldalán és az adott ország szerinti weboldalon, valamint a résztvevő e-mailben személyesen értesítést is kap. A nyeremény kifizetéséhez bankszámla szükséges. Ha a nyertes 8 héten belül nem jelentkezik a VARTA Consumernél, a pénzdíj kifizetésére való joga semmissé válik, és elesik a nyereménytől. A díj újbóli odaítélésére nem kerül sor.

A nyeremény nem cserélhető és nem adható ár harmadik félnek.

IV. Videóhasználati jogok

A résztvevő korlátlan felhasználói jogokat ruház át a VARTA Consumerre, és hozzájárul, hogy a VARTA Consumer a feltöltött videót felhasználja, közzé tegye és sokszorosítsa nemzetközi weboldalán, a vonatkozó nemzeti oldalakon, a közösségi média csatornáin (beleértve többek közt a Facebookot és az Instagramot), az értékesítés helyén (POS), valamint a belső és harmadik fél által készített prezentációk és a termékbemutatók részeként, beleértve szerkesztett vagy módosított formában is (pl. más zenével, montázs formátumban, rövidítve). A VARTA Consumer a VARTA AG Csoport kapcsolt vállalkozásainak és üzleti partnereiknek is adhat használati jogokat. A használati jogok átruházása ingyenes.

A résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy vezetéknevét, keresztnevét és lakóhelyét az interneten, a www.tougher-than-life.com weboldalon, a VARTA Consumer és a VARTA AG közösségi média csatornáin vagy sajtóközleményben közzé tegyék. A sajtóközleményben közzé tehető a nyertes arcképe is, ha erről a résztvevővel a közzététel előtt megállapodtak.

V. Résztvevői felelősség

A résztvevő biztosítja, hogy a benyújtott videókkal kapcsolatban megkapta a harmadik felek minden szükséges hozzájárulását (beleértve a felhasznált zenei klipekét is), és hogy harmadik személyek jogai nem sérültek. A résztvevő köteles a benyújtott videóban ábrázolt összes személyt tájékoztatni a részvételi feltételekről, és beleegyezését kérni tőlük a képmásuk felhasználáshoz. A résztvevő köteles teljes mértékben kártalanítani a VARTA Consumert a benyújtott videó (és a felhasznált zeneszámok) felhasználásán alapuló összes, harmadik felek általi követelés esetén, beleértve a jogi védelem és/vagy a büntetőeljárás ésszerű költségeit.B. A “Szavazásban” való részvétel

I. Díjak kihirdetése a szavazás részeként

A videó kihívás győztesének kihirdetése után összesen 10 VARTA meglepetéscsomag kerül kisorsolásra az összes érvényes Facebook-szavazatot leadó résztvevő között. A díjakat részletesebben a szavazásról szóló szakasz ismerteti.

A nyertesek sorsolással kerülnek kiválasztásra, és a díjról a Facebook Messengeren keresztül személyes tájékoztatást kapnak. Az értesítésben a nyerteseket megkérjük, hogy adják meg vezetéknevüket, keresztnevüket és címüket, hogy a díjat elküldhessük részükre.

Ha a nyertes az értesítés elküldésétől számított két napon belül nem válaszol, akkor a nyereményre vonatkozó követelése semmissé válik, és az nem kerül ismét kisorsolásra.

A meghirdetett díj a nyertesek részére az értesítéstől számított négy héten belül kerül kiküldésre, az általuk megadott címre. A nyeremény nem cserélhető és nem adható ár harmadik félnek.C. Mémgyártó

I. A mémgyártó használata

A mémgyártó felhasználója képeket tölthet fel számítógépéről a weboldal képszerkesztőjébe, és a mém létrehozása után letöltheti vagy megoszthatja azokat a közösségi média profilján az integrált közösségi média linkek segítségével.

Tilos bárminemű illegális vagy sértő, pl. szexuális jellegű, rasszista vagy ízléstelen természetű tartalom feltöltése vagy megosztása. A VARTA Consumer fenntartja a jogot, hogy törölje az ilyen jellegű tartalmat, amint az felfedezésre kerül, valamint arra, hogy megtiltsa a felhasználónak a további terjesztést, és felszólítsa a létrehozott mém törlésére.

II. Képhasználati jogok

A résztvevő korlátlan felhasználói jogot ruház át a VARTA Consumerre, és hozzájárul, hogy a VARTA Consumer a feltöltött képet felhasználja, közzé tegye és sokszorosítsa nemzetközi weboldalán, a vonatkozó nemzeti oldalakon, a közösségi média csatornáin (beleértve többek közt a Facebookon és az Instagramon), az értékesítés helyén (POS), valamint a belső és harmadik fél által készített prezentációk és a termékbemutatók részeként, beleértve szerkesztett vagy módosított formában is (pl. más zenével, montázs formátumban, rövidítve). A VARTA Consumer a VARTA AG Csoport kapcsolt vállalkozásainak és üzleti partnereiknek is adhat használati jogokat. A használati jogok átruházása ingyenes.

III. Felhasználói felelősség

A felhasználó biztosítja, hogy a feltöltött képhez megkapta az összes szükséges hozzájárulást harmadik felektől, és hogy a kép harmadik fél jogait nem sérti. A résztvevő köteles teljes mértékben kártalanítani a VARTA Consumert a feltöltött kép felhasználásán alapuló összes, harmadik felek általi követelés esetén, beleértve a jogi védelem és/vagy a büntetőeljárás ésszerű költségeit.D. Felelősség

A VARTA Consumerrel szemben – jogi tekintetben – semmilyen okból nem nyújtható be kártérítési igény, kivéve, ha a VARTA Consumer rosszindulatú szándék vagy súlyos gondatlanság miatt megsérti jogi kötelezettségeit. A felelősség kizárása nem vonatkozik a termékfelelősségről szóló törvény megsértése vagy az életben, testi épségben vagy egészségben okozott károsodás esetén.

A VARTA Consumer nem vállal felelősséget azért, ha a verseny weboldala nem elérhető technikai okok, rajta kívül eső vis maior események vagy harmadik felek a verseny honlapja elleni támadása miatt. A VARTA Consumer minden ésszerű erőfeszítést megtesz azért, hogy biztosítsa a verseny honlapjának rendelkezésre állását és megbízhatóságát.

VARTA Consumer nem vállal semmilyen garanciát vagy felelősséget azért, hogy a verseny honlapja megfelelő módon működjön az egyes résztvevők számítógépein.

Minden nyertes személyesen felel a helyi törvények szerint a versennyel kapcsolatban fizetendő adókért, és teljes mértékben megtérít a VARTA Consumernek bármilyen harmadik fél igénye esetén felmerülő kárt.E. Adatvédelem

A VARTA Consumer Batteries GmbH & Co.KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen ("VARTA Consumer") felel a személyes adatok kezeléséért a versenyek és a szavazás során a www.tougher-than-life.com weboldalon és a fent említett funkcióknál.

A VARTA Consumer garantálja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartását. E tekintetben külön utalunk a VARTA általános felhasználói adatvédelmi szabályzatára, amely információkat tartalmaz az adatalanyok jogairól és az adatvédelmi tisztviselőkkel való kapcsolattartásáról.

A következő adatok kerülnek feldolgozásra a verseny és a szavazás során:

 • Résztvevői adatok:
  Keresztnév, vezetéknév, cím és e-mail cím. Ezek az adatok a résztvevő azonosításához és a résztvevővel való kommunikáció lehetővé tételéhez szükségesek. A használati jogok és a kapcsolódó felelősség átruházásával szerződés jön létre a feltöltött tartalom felhasználására. Az adatok feldolgozása tehát a szerződéses kötelezettségek teljesítését (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja), és ha szükséges, a VARTA Consumer védelmét szolgálja harmadik személyek jogi követeléseivel szemben, valamint a résztvevővel szembeni jogi követelések érvényesítésére.

  Az adatok a feltöltött videók felhasználásának időtartama, illetve az jogi védelem vagy végrehajtás időtartama alatt használhatók fel, majd törlésre kerülnek, kivéve, ha a kötelező jogi megőrzési követelmények előírják, hogy az egyes adatokat hosszabb ideig kell megőrizni.

 • A verseny győztesei:
  A fentiekben felsorolt személyes adatok mellett a verseny három nyertesének banki adatokat is meg kell adnia a győzelemhez való jog érvényesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

  A banki adatok a fizetés megtörténte után törlésre kerülnek, kivéve, ha a kötelező jogi megőrzési követelmények előírják, hogy az egyes adatokat hosszabb ideig kell megőrizni.

 • Szavazó résztvevők:
  Mivel az adatok általános feldolgozása a Facebook segítségével történik, különös tekintettel a "kedvelés" funkcióra és a Facebook egyéb funkcióira, utalást teszünk a különálló adatvédelmi nyilatkozatra a Facebookon és a VARTA Consumer vagy annak társult vállalkozásainak oldalain, amelyeken a szavazás zajlik.

 • A szavazás győztesei:
  Keresztnév, vezetéknév és cím szükséges a díjak átadásához (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

  Az adatok csak addig kerülnek tárolásra, amíg az szükséges a díj megfelelő továbbításának biztosításához. Ezt követően törlésre kerülnek, kivéve, ha a kötelező törvényes megőrzési követelmények előírják, hogy az egyes adatokat hosszabb ideig kell tárolni.

  A nyeremény átadásával megbízott harmadik felek megkapják a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. Kérésére örömmel tájékoztatjuk Önt arról a szolgáltatóról, aki az adatokat saját felelősségére használja és kezeli (Adatkezelőként).

A VARTA Consumer a személyes adatokat harmadik félnek csak abban az esetben adja tovább, amennyiben ez a verseny lebonyolításához vagy a nyeremény átutalásához szükséges.

A weboldal kezelését a Hald online, Ulmer Strasse 130, 73431 Aalen végzi a VARTA Consumer nevében. A Facebook oldalakat a Pahnke Markenmacherei GmbH & Co. KG, Ludwigstraße 14, 20357 Hamburg kezeli a VARTA Consumer nevében. Az összes fent említett adatfeldolgozó csak a VARTA Consumer írásbeli utasításai szerint dolgozza fel a személyes adatokat, és nem használja fel azokat egyéb célokra.F. Elválaszthatósági záradék

Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy teljes egészében érvénytelennek vagy hiányosnak bizonyul, a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. Az érvénytelen vagy hiányos rendelkezést, amennyiben az jogilag megengedett, egy megközelítő, érvényes szabályozással kell helyettesíteni úgy, hogy az megközelítse a szerződéses felek eredeti szándékát.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, 2020. február