Oikeudelliset tiedot / osallistumis- ja käyttöehdot / tietosuoja koskien verkkosivuston www.tougher-than-life.com erikoistoimintojaA. Videon lataaminen

I. Yleistä

Voit osallistua Indestructible -rikkomishaastekilpailuun vain, jos noudatat osallistumisehtoja ja hyväksyt ne.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA (jäljempänä "VARTA Consumer") järjestää tämän kilpailun seuraavissa maissa: Euroopan unioni, Britannia, Norja, Turkki ja Venäjä.

Videot on ladattava osoitteeseen www.tougher-than-life.com viimeistään 31.12.2020.

VARTA Consumer pidättää oikeuden siirtää kilpailua tai keskeyttää sen koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syytä ilmoittamatta. VARTA Consumer voi käyttää tätä oikeuttaan erityisesti, jos kilpailua ei voida jatkaa suunnitellusti teknisistä syistä (esim. tietokonejärjestelmien virusten laitteistoille ja/tai ohjelmistoille aiheuttamat ongelmat tai virheet) tai juridisista syistä. Jos kilpailun keskeyttäminen tällä tavoin johtuu osanottajasta, VARTA Consumer pidättää oikeuden vaatia vahingonkorvauksia kyseiseltä henkilöltä.

VARTA Consumer pidättää oikeuden laajentaa kilpailua muihin maihin. Tämä laajentaa potentiaalisten osallistujien aluetta. Palkintojen määrää ei kuitenkaan lisätä, vaikka kilpailun alue laajenisi.

II. Osallistumisehdot

Osallistuminen on avoin kenelle tahansa täysin oikeustoimikelpoiselle luonnolliselle henkilölle, joka on vähintään 18-vuotias, osallistuu omalla nimellään ja asuu Euroopan unionissa, Britanniassa, Norjassa, Turkissa tai Venäjällä.

Alaikäiset henkilöt, VARTA Consumerin ja sen yhteistyökumppanien työntekijät tai heidän sukulaisensa eivät voi osallistua kilpailuun. Vain yksi osallistuminen henkeä kohti sallitaan. Kerhot tai yhdistykset eivät voi osallistua tähän kilpailuun.

Osanottajan on ilmoitettava sukunimi, etunimi, asuinpaikka ja voimassa oleva sähköpostiosoite.

Suoraan ladattujen videoiden koko ei saa ylittää yhtä (1) gigatavua (Gb). Ainoastaan seuraavia tiedostomuotoja voi ladata: MP4, MOV. VARTA Consumer pidättää oikeuden jättää kilpailun ulkopuolelle videot, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia.

Jos VARTA Indestructible PRO -taskulamppu vahingoittuu merkittävästi videon tekemisen yhteydessä, kun osallistuja toteuttaa tai kuvaa testi-ideaansa, osallistuja voi lähettää taskulampun kuluitta VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA:lle osoitteeseen Alfred-Krupp-Straße 9, 73479 Ellwangen, Germany, saadakseen tilalle toisen samanlaisen VARTA Indestructible PRO -taskulampun.

Tämä sisältää seuraavat mallit:

 • Indestructible F30 PRO – mallinro. 18714
 • Indestructible F20 PRO – mallinro. 18711
 • Indestructible F10 PRO – mallinro. 18710

Tämän vaihdon ehtona on lisäksi, että osanottaja lataa itse tekemänsä videon osoitteeseen www.tougher-than-life.com viimeistään 31.12.2020. Yksi osallistuja voi lähettää vain yhden rikkoutuneen VARTA Indestructible PRO -taskulampun.

VARTA Consumer pidättää oikeuden kieltää kilpailuun osallistumisen kilpailijalta ja poistaa hänen lataamansa videon, jos näitä ehtoja rikotaan, henkilötiedot ovat vääriä tai osallistuja yrittää vaikuttaa kilpailuun teknisellä manipulaatiolla. Jos osallistuminen kielletään, palkinnot voidaan vaatia takaisin myös takautuvasti.

Osallistuminen on mahdollista ainoastaan kohdassa I määritettynä aikana. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että ilmenee riita, VARTA Consumer tekee lopullisen päätöksen.

III. Palkinnot

Osallistujat voivat voittaa seuraavia palkintoja:

 1. palkinto 1 000 €
 2. palkinto 500 €
 3. palkinto 250 €

VARTA Consumer tarkastaa kaikkien määräaikaan mennessä lähetettyjen videoiden sisällöt ennen kuin VARTA Consumerin markkinoinnin työntekijöistä koostuva raati valitsee niistä kolme finalistia.

VARTA Consumer pidättää oikeuden muokata videoita tai poistaa niiden sisältöä etenkin, jos se on laitonta tai sopimatonta ja tällöin kilpailija suljetaan pois kilpailusta.

Sisäisen (4 viikon sisällä tapahtuvan) arvioinnin jälkeen kolme valittua videota ladataan VARTA Consumerin tai sen tytäryhtiöiden Facebook-kanaville.

Julkaisuajankohdasta alkaen kaikki Facebookin käyttäjät voivat "tykätä" videoista (tai reagoida niihin emojien kautta). Julkaisusta 14 päivän sisällä eniten tykkäyksiä kerännyt video (tai eniten emoji-reaktioita kerännyt) voittaa. Äänimäärän perusteella julistetaan voittaja sekä 2. sijalle ja 3. sijalle tulleet.

Voittajien nimet julkaistaan kahden viikon sisällä äänestyksen päättymisestä osoitteessa www.tougher –than-life.com ja VARTA Consumerin Facebook-tilillä ja vastaavalla kansallisella sivustolla. Voittajille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti sähköpostitse. Palkinnon maksua varten tarvitaan pankkitili. Jos voittaja ei ilmoittaudu VARTA Consumerille 8 viikon kuluessa, rahapalkinto raukeaa ja se menetetään. Palkintoa ei tässä tapauksessa jaeta enää uudestaan.

Palkintoa ei voi muuttaa tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

IV. Oikeus videoiden käyttöön

Osallistuja siirtää rajoittamattomat käyttöoikeudet VARTA Consumerille käyttää, julkaista ja monistaa videoita, jotka hän on lähettänyt VARTA Consumerin kansainvälisille verkkosivuille ja kyseisille maasivuille, sosiaalisen median kanaviin (mukaan lukien, mutta ei pelkästään niihin rajoittuen, Facebook ja Instagram), myyntipisteeseen ja osana sisäistä tai kolmannen osapuolen tuote-esittelyä, mukaan lukien sen editoidut tai muokatut muodot (esim. musiikin vaihto, asennusmuoto, lyhennelmä). VARTA Consumer voi myös myöntää käyttöoikeuden VARTA AG Groupin tytäryhtiöille ja niiden liikekumppaneille. Käyttöoikeuden siirto on ilmaista.

Osallistuja suostuu voittaessaan sukunimensä, etunimensä ja asuinmaansa julkaisemiseen Internetissä osoitteessa www.tougher-than-life.com, VARTA Consumerin tai VARTA AG:n sosiaalisen median kanavissa ja lehdistötiedotteissa. Valokuva voittajasta voidaan myös julkaista lehdistötiedotteessa, jos tästä on ennen julkaisua sovittu osallistujan kanssa.

V. Osallistujien vastuu

Osanottaja vakuuttaa, että hän on hankkinut kaikki tarvittavat kolmannen osapuolen suostumukset lähettämäänsä videota koskien (mukaan lukien videolla käytetty musiikki), ja että mitään kolmannen osapuolen oikeuksia ei ole rikottu. Osallistuja tiedottaa erityisesti kaikille lähetetyllä videolla kuvatuille henkilöille näistä osallistumisehdoista ja pyytää heiltä suostumuksen heidän kuvansa käyttöön. Tässä mielessä osallistuja vapauttaa VARTA Consumerin täysin vastuusta kolmannen osapuolen vaateiden suhteen lähettämiensä videoiden (ja niissä mahdollisesti käytetyn musiikin) osalta, mukaan lukien kohtuulliset asianajo- ja/tai oikeudenkäyntikulut.B. Äänestykseen osallistuminen

I. Arvonta osana äänestystä

Kun videohaasteen voittaja on ilmoitettu, kaikkien Facebookissa äänestäneiden osallistujien kesken arvotaan 10 VARTA-yllätyspakettia. Palkinnot kuvataan yksityiskohtaisesti äänestystiedoissa.

Voittajat valitaan arvalla ja heille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti Facebook Messengerillä. Tässä ilmoituksessa voittajia pyydetään kertomaan sukunimensä, etunimensä ja osoite, johon palkinto voidaan lähettää.

Jos voittaja ei vastaan muutaman päivän sisällä ilmoituksen lähettämisestä, palkintolupaus raukeaa eikä kyseistä palkintoa jaeta enää uudestaan jollekin toiselle. Ilmoitettu palkinto lähetetään voittajille neljän viikon kuluessa palkinnon saamisesta ilmoittamisesta ilmoitettuun osoitteeseen. Palkintoa ei voi vaihtaa tai siirtää kolmansille osapuolille.C. Meemigeneraattori

I. Meemigeneraattorin käyttö

Meemigeneraattorin käyttäjä voi ladata kuvat tietokoneeltaan verkkosivustotyökaluun ja ladata ne meemin luotuaan tai jakaa ne integroitujen sosiaalisen median linkkien kautta omaan sosiaalisen median profiiliinsa.

Laitonta tai loukkaavaa, esimeriksi seksuaalista, rasistista tai muutoin luonteeltaan mautonta sisältöä ei saa ladata eikä jakaa. VARTA Consumer pidättää oikeuden poistaa tällainen sisältö tiedon siitä saatuaan, ja tällöin sillä on oikeus estää käyttäjää jakamasta sitä enempää sekä oikeus pyytää käyttäjää poistamaan luodun meemin.

II. Kuvien käyttöoikeudet

Osallistuja siirtää rajoittamattomat käyttöoikeudet VARTA Consumerille käyttää, julkaista ja monistaa kuvia, jotka hän on ladannut VARTA Consumerin kansainvälisille verkkosivuille ja kyseisille maasivuille, sosiaalisen median kanaviin (mukaan lukien Facebook ja Instagram), myyntipisteeseen ja osana sisäistä tai kolmannen osapuolen esittelyä ja tuote-esittelyä, mukaan lukien sen muokatut tai editoidut muodot. VARTA Consumer voi myös myöntää käyttöoikeuden VARTA AG Groupin tytäryhtiöille ja niiden liikekumppaneille. Käyttöoikeuden siirto on ilmaista.

III. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä huolehtii, että kaikki tarvittavat kolmannen osapuolen suostumukset ladatulle kuvalle on saatu ja ettei kolmannen osapuolen oikeuksia ole loukattu. Tässä mielessä osallistuja vapauttaa VARTA Consumerin täysin vastuusta kolmannen osapuolen vaateiden suhteen lataamansa kuvan osalta, mukaan lukien kohtuulliset asianajo- ja/tai oikeudenkäyntikulut.D. Vastuuvapaus

VARTA Consumerille ei voida esittää millään perusteella mitään kilpailuun liittyviä vahingonkorvausvaateita lain määrittelemät vaateet pois lukien, ellei VARTA Consumer ole rikkonut laillisia velvoitteitaan tuottamuksellisesti tai törkeää huolimattomuutta osoittaen. Vastuuvapaus ei myöskään koske tuotevastuulain mukaisia rikkomuksia, jotka uhkaavat käyttäjän henkeä ja terveyttä.

VARTA Consumer ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat kilpailusivulle teknisistä syistä estetystä pääsystä tai force majeure -olosuhteista, jotka ovat sen vaikutuspiirin ulkopuolella tai kolmannen osapuolen kilpailusivustolle kohdistamista hyökkäyksistä. VARTA Consumer pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan kilpailusivujen käytössä olon ja luotettavan toiminnan.

VARTA Consumer ei kuitenkaan takaa eikä ole millään tavalla vastuussa kilpailusivuston asianmukaisesta toiminnasta kenenkään yksittäisellä tietokoneella.

Kukin voittaja on vastuussa voittojen aiheuttamista mahdollisista veroista paikallisen lainsäädännön mukaan. Voittaja vapauttaa VARTA Consumerin kokonaan kolmannen osapuolen vaateista.E. Tietosuoja

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen ("VARTA Consumer") on vastuussa verkkosivulla www.tougher-than-life.com ja yllä mainituissa toiminnoissa kilpailun ja äänestyksen yhteydessä käsitellyistä henkilötiedoista.

VARTA Consumer takaa sivuston vastaavuuden asiaan kuuluvan tietosuojalainsäädännön kanssa. Viittaamme tässä yhteydessä VARTA Consumerin yleisiin tietosuojaa koskeviin ilmoituksiin: pääverkkosivun tietosuojakäytäntöön, joka sisältää tietoa henkilötietoja koskevista oikeuksistasi ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot.
Kilpailun ja äänestyksen yhteydessä käsitellään seuraavia tietoja:

 • Osallistujan henkilötiedot:
  Etunimi, sukunimi, osoite ja sähköpostiosoite. Nämä tarvitaan ainoastaan osallistujan tunnistamista varten ja jotta häneen voidaan olla yhteydessä. Siirrettäessä käyttöoikeus sekä siihen liittyvä vastuu luodaan sopimus ladatun sisällön käytöstä. Tietoja käsitellään siis sopimusvelvoitteiden täyttämistä varten (yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta b)) ja tarvittaessa puolustettaessa VARTA Consumeria kolmannen osapuolen esittämiä oikeusvaateita vastaan ja kohdistettaessa oikeusvaateita osallistujaan.

  Henkilötietoja käytetään ladattujen videoiden tai määrättyjen oikeustoimien toteuttamiseen tai täytäntöönpanoon, jonka jälkeen ne poistetaan, jollei laki määrää, että yksittäisiä tietoja tulee säilyttää pidempään.

 • Kilpailun voittajat:
  Aikaisemmin mainitussa alakohdassa a) listattujen henkilötietojen lisäksi tarvitaan kilpailun kolmelta voittajalta pankkitilitiedot kilpailun voittosumman toimittamista varten (yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta b) GDPR).

  Pankkitiedot poistetaan, kun maksu on suoritettu, jollei laki määrää, että yksittäisiä tietoja tulee säilyttää pidempään.

 • Äänestävät osallistujat:
  Koska Facebookia käytettäessä tietoja käsitellään yleisesti, etenkin "Tykkää"-toimintoa ja Facebookin muita toimintoja käytettäessä, viittaamme Facebookin erilliseen tietosuojailmoitukseen sekä VARTA Consumerin ja sen tytäryhtiöiden sivustoihin, joissa äänestäminen tapahtuu.

 • Äänestyksen yhteydessä voittaneet:
  Palkintojen toimittamista varten tarvitaan etunimi, sukunimi ja osoite (yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta b) GDPR).

  Tietoja tallennetaan vain niin kauan kuin se on tarpeen voittojen asianmukaista toimittamista varten ja sen jälkeen ne poistetaan, jollei laki määrää, että yksittäisiä tietoja tulee säilyttää pidempään.

  Voittojen välittäjinä toimivat kolmannet osapuolet saavat meiltä tarvittavat tiedot voidakseen täyttää oman osuutensa toimeksiannosta. Pyynnöstä kerromme sinulle kyseisen palveluntarjoajan, joka käyttää ja säilyttää tiedot omalla vastuullaan (rekisterinpitäjänä).

VARTA Consumer siirtää henkilötietoja kolmannelle osapuolelle ainoastaan siinä määrin kuin on välttämätöntä kilpailun läpi viemiseksi tai palkintosumman siirtämiseksi.

Verkkosivustoa käsittelee VARTA Consumerin puolesta Hald online, Ulmer Strasse 130, 73431 Aalen. Facebook-sivuja käsittelee VARTA Consumer puolesta Pahnke Markenmacherei GmbH & Co. KG, Ludwigstraße 14, 20357 Hamburg. Kaikki edellä mainitut käsittelijät käsittelevät henkilötietoja ainoastaan VARTA Consumerin kirjallisten ohjeiden mukaisesti eivätkä käytä tietoja muihin tarkoituksiin.F. Erillisyyttä koskeva lauseke

Jos mikään yksittäinen näiden ehtojen kohta mitätöityy tai jos se osoittautuu puutteelliseksi, se ei vaikuta muihin ehtojen kohtiin. Virheelliset tai puuttuvat kohdat korvataan kohdilla, jotka ovat mahdollisimman lähellä sopimuksen tarkoitusta lainsäädännön mukaisesti.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, helmikuu 2020